TOPOLÓWKA

to „Szkoła z Klasą”
wielopokoleniowa, z tradycjami wolnościowymi, kształtująca ucznia o najwyższym potencjale intelektualnym, przedsiębiorczym, który chce rozwijać swoje kompetencje i umiejętności oraz motywację do samodzielnego  rozwoju osobistego i zawodowego pod kierunkiem profesjonalnej kadry nauczycielskiej, którą spotkasz tylko w III LO.

Jeśli wybierzesz właśnie nas, to staniesz się uczniem społeczności „Topolówki” szkoły o niepowtarzalnej atmosferze, która uczy rozróżniania wartości, dyscypliny, samodzielności, i przez trzy lata da Ci bogatą ofertę programową, i możliwości udziału w m.in. Ogólnopolskim Konkursie Szekspirowskim, Klubie Myśli Politycznej „Stańczyk”, Programie matury międzynarodowej IB, Programie I klasy pre-IB, Projektach z przedsiębiorczości
Klubie wolontariatu, Odysei umysłów, Różnorodnych kołach zainteresowań, Edukacyjnych wyjazdach krajowych i zagranicznych, Międzyklasowych i międzyszkolnych zawodach sportowych.

To sprawi, że staniesz się tym, kim chcesz być.

Na pewno

absolwentem, którego nie można kupić, ale potrafi się sprzedać

na najlepszych uczelniach świata !!!

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że w roku szkolnym 2018/19  język angielski będzie drugim językiem nauczania w oddziałach dwujęzycznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku (podstawa prawna: art. 204 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).